Meist

MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

Loksa MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus on asutatud 2001. aastal.

Ajalugu (artikkel vene keeles)

Loksa Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskuse (SRK) missioon on aidata kaasa laste, noorte ja kogu ühiskonna sõltuvust ja riskikäitumist puudutava tervise parandamisele, andes abivajajatele vaimse, psühholoogilist ja sotsiaalrehabilitatsioonilist abi.

Organisatsiooni struktuur: Keskuse tegevust juhib kaheliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees ja juhatuse liige.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib keskus ellu järgmisi tegevusi:

  • organiseerib laste ja noorte tervislikku ja riskivaba vaba aja veetmist;
  • korraldab noorte hulgas sõltuvusainete kasutamise ja sõltuvuskäitumise vähendamisele suunatud õpetuslikke ja praktilisi üritusi sotsiaal-taastusprogrammide meetodite abil;
  • pakub võimalust tutvuda lähemalt õigeusu vaimse pärandi ja kultuuriga;
  • teeb koostööd rahvusvaheliste kiriklike, religioossete ja heategevuslike organisatsioonidega;
  • arendab kohalikku ja rahvusvahelist koostööd teiste sotsiaalse suunitluse organisatsioonidega ning õppeasutustega;
  • viib läbi koolitusi ja õppeseminare;
  • koostab ja annab välja trükiseid;
  • osutab sotsiaalset ja psühholoogilist abi.

Oma tegevusega aitab keskus lahendada järgmisi ühiskondlikke probleeme: vähendab sõltlaste arvu, aitab ületada sõltuvushäireid noortel, ennetab sõltuvust ja riskikäitumist noorte ja teismeeliste hulgas, vähendab narkootikumide kasutamisega seotud surmajuhtumite arvu noorte seas, aitab sõltlastel tööga uuesti alustada, parandab peresuhteid, vähendab narkomaaniaga seotud kuritegevust, suurendab endiste sõltlaste sotsiaalaktiivsust, vähendab riigi majanduslike kulusid, mis on seotud kuritegevusega ja sõltlaste raviga jne.

Keskus aitab sõltlastel saavutada püsivat remissiooni (narkootikumide mittekasutamine), võimet iseseisvaks eluks, võimet osutada vastupanu agressiivsele keskkonnale, arendada oma professionaalseid oskusi ning omandada elukutset ja töökohta. Abi narkosõltlastele osutatakse psühholoogidega, sotsiaaltöötaja- ja rehabilitologiga, vaimulikuga (vabatahtlikult).

Keskuses on olemas raamatukogu, videosaal ja tööruumid. Uimastisõltlased saavad arendada ka loomingulisi võimeid: õpitakse tisleri- ja puusepatööd ning tehakse klaasvitraaže.

Küsimuste korral helistage palun:

(+372) 62 59 784  või  56 934 165 – Loksa SRK sotsiaaltöötaja Julia Kašina.

Lisa info:  info@loksakeskus.org

Vajuta siia ja lae alla põhikirja.

SRK Loksa uudised Facebookis