Loksal saavad abi alkoholi-, uimasti- ja arvutisõltlased

Linnaleht  Keskuse eestLoksa sotsiaalrehabilitatsiooni keskus on juba 10 aastat tegelenud sõltuvusprobleemide lahendamisega. Praegu käib rehabilitatsiooniprogramm „Elavate linnad“.

2001. aastal asutatud Loksa sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse missioon on aidata kaasa laste, noorte ja kogu ühiskonna sõltuvust ja riskikäitumist puudutava tervise parandamisele, andes abivajajatele vaimset, psühholoogilist ja sotsiaalrehabilitatsioonilist abi. Keskuse peamised sihtrühmad on olnud sõltlased, HIV-iga elavad inimesed ja nende lähedased. Keskus pakub teenuseid ka lastevanematele ja koolispetsialistidele ning on teinud koostööd koolide, linnaosavalitsuste ja teiste rehabilitatsioonikeskustega. Keskus aitab sõltlastel saavutada püsivat remissiooni (s.o narkootikumide mittekasutamist), samuti julgustab neid iseseisvalt elama ja oma professionaalseid oskusi täiendama, et neist võiksid saada ühiskonna täisväärtuslikud liikmed. Paljudel endistel klientidel on nüüd pere, lapsed, töö. Nad on elus üsna edukad ning aitavad nüüd omakorda sõltlastel normaalsesse ellu tagasi pöörduda. Praegu viiakse keskuses läbi projekti „Elavate linnad“. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti peaeesmärk on koostöös Tallinna ja Loksa linnavalitsusega pakkuda rehabilitatsiooniteenust ja sõltuvuse ennetamist laiemale sihtrühmale. Narkosõltuvuse kõrval hõlmab see arvuti- ja arvutimängude sõltuvust. Projektis rakendatakse Eestis uudset metodoloogiat.

 Arvutisõltuvus ohustab lapsi

Loksa keskusse pöördub üha enam lastevanemaid ja vanavanemaid, kelle lapsed veedavad tunde ja päevi arvutimänge mängides või sotsiaalvõrgustikes suheldes. Sellised lapsed ei soovi koolis käia ega oma kohustusi täita ning muutuvad arvuti kasutamise aja piiramise korral agressiivseks. Eestis ei ole siiani arvuti liigkasutamise küsimusega praktiliselt tegeletud, samuti puudub selles vallas süstemaatiline töö. Paljud lapsed satuvad spetsialisti juurde juba psühhoosi seisundis. Eestis puuduvad arvutisõltlastele kavandatud programmid ja taastusravisüsteemid. Selliste käitumishäirete parandamiseks pakub uusi võimalusi keskuse uus teenus – BTS treening. See on mõeldud psühho-emotsionaalsete häirete, psühhosomaatiliste haiguste, alkoholismi, narkomaania ja muude sõltuvuste korrigeerimiseks ning vaimse tervise probleemide ennetamiseks.

Projekti kestel koolitatakse ka lastevanemaid. Keskuse spetsialistid aitavad vanematel välja töötada õiget suhtumist ja ohutuid käitumisstrateegiaid, et aidata lapsel arvutisõltuvusest üle saada.

Abi pakutakse ka lähedastele

Võrreldes arvutisõltuvust teiste sõltuvustega, võib märgata palju ühist. Need sõltlased, kes lõpetavad alkoholi või narkootikumide kasutamise, muutuvad internetti sattununa tihti sellest sõltuvaks. Virtuaalne maailm hakkab nende jaoks asendama reaalelu, kus vastutatakse oma tegude eest, luuakse suhteid, tuntakse süümepiinu jne. Sotsiaalne rehabilitatsioon ehk reaalsesse maailma tagasitulek on nende jaoks mitu korda keerulisem. Tihti kujuneb välja nn multisõltuvus – narko-, alkoholi- ja arvutisõltuvus.

Arvuti- ja narkosõltuvusel on suur mõju ka peresuhetele. Peres kaob usaldustunne, pereliikmed kogevad süütunnet, viha, raevu ja meeleheidet. Seetõttu ei tohi rehabilitatsiooni ajal unustada sõltlase sugulasi ja lähedasi. Loksa keskus on valmis ka neile nõu ja abi andma.

Täpsemat infot leiab veebilehelt www.loksakeskus.org

Linnaleht 31.05.2013 (lk. 11)