Projekt Puhas Valgejõgi

JÕGI tähendab liikumist, see on lahkuse sümbol ja maa viljakuse allikas. Lisaks on jõel ka puhastav funktsioon. Hooletusse jäetud kaunis Valgejõgi hakkab kaotama oma sära. Kaldad võsastuvad, puud langevad vette, moodustades voolutõkkeid. Linna heakorra hoidmise eesmärgil tuleb jõge puhastada.

Vajalik on harvendada vanu puid ja raiuda maha noored võrsed. Tiheda võsamüüri tõttu on mõnes kohas võimatu jõele läheneda, on kadumas vaated jõele. Jõkke langenud puud tõkestavad veevoolu ja koguvad enda taha kõik, mis jões ujub. Kõike seda võib koristada ja korda teha.

Projekti eesmärk on aidata kaasa Loksa linna konkurentsivõime tõstmisele. Seda soovime saavutada, kaasates kogukonda linna heakorraprojekti, mille eesmärgiks on jõe puhastamine vanadest langenud puudest.

Projekti otsesed eesmärgid:

1. Osta vajalikud töövahendid puude raieks ja jõe puhastamiseks.

2. Kaasata kohalikke elanikke (keskuste kliente, vabatahtlikke noori ja täiskasvanuid) jõe puhastamise aktsiooni.

3. Puhastada veebruaris ja märtsis jõe kaldad.

4. Pakkuda iga tööpäeva lõpus vabatahtlikele ühist einet.

5. Luua tingimused vabaks ligipääsuks töövahenditele, et kasutada neid teistes vabatahtlikes ettevõtmistes jõe puhastamisel.

Täname Loksa Linnavalitsuse kaasfinantseeringu ja koostöövõimaluse eest. Kingime meie linnale puhta jõe!

Lugupidamisega
Julia Kašina
Projektijuht
e-mail: info@loksakeskus.org
tel.: +372 569 34 165

Projekti finanseeritakse Kohaliku omaalgatuse programmi raames.