Author Archives: Julia

Täiendkoolitus meeskonnale

28.12.2012

27-28.12.2012 on toimunud täindkoolitus organisatsiooni töötajatele ja välisspetsilistidele teemal „Eluoskuste meetodid teismeeliste riskikäitumise ja sõltuvuste ennetustöös“.  Täiendkoolitus on tehtud ennetusprogrammi „Elav vesi“ põhjal. Koolituse viis läbi arst- narkoolog Venemaalt Jelena Rõdalevskaya. Loe edasi…

Continue reading

Interneti mõjud: seminar lasteaia õpetajatele

28.11.2012

28.11.2012 Lasteaias Sinilill on toimunud seminar „Interneti mõjud tänapäeva lastele: riskid ja nende vältimine“. Seminaaril oselevad LA õpetajad said rohkem  informatsiooni ja pädevust teemadel:

 • Arvutimängude ja sotsiaalvõrgustikes suhtlemise vastu huvide põhjused
 • Interneti ohud ja põhireeglid internetis
 • Meedia mõjud lastele
 • Mis on arvutisõltuvus ja mõõdukas arvuti kasutamine
 • Sõltuvuse tekkimise põhjused ja ennetamine
 • Reeglid arvuti suhtes kodus
 • Mida teha, kui probleem on tekkinud ja kuhu pöörduda abi saamiseks

Seminar on toimunud projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) tegevuse raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Rehabilitatsiooni rühmad

Центр летом01.09.2012

Alates 1 septembrist Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa võtab vastu täisealisi (alates 18. eluaastast) narkosõltuvuse probleemiga mehi. Elamine ja toit tasuta.

Tallinna kabinettis nõustame muu sõltuvuste puhul (alkohool, arvutimängud) ealiste piiranguteta:

 • Psüholoogiline ja sotsiaalnõustamine;
 • Tugigruppid ja seminarid sõltlaste sugulastele;

Teenused on tasuta!

Registreerimine ja lisainfo tööpäevadel:

 • kell 12.00 – 16.00
 • tel. (+372) 62 59 784, 569 34 165
 • e-mail: info@loksakeskus.org

Ohud Internetis – uue projekti teema

20.08.2012

Уважаемые родители, учителя и специалисты по работе с детьми и молодёжью!

MTÜ Социально-реабилитационный центр “Локса” начинает работу по проекту, направленному на профилактику и коррекцию рискованного и зависимого поведения в Интернете.

В рамках проекта планируются:

 1. Конференция по вопросам рискованного поведения в интернете – для родителей, учителей и специалистов.
 2. Семинары по данной тематике для родителей и педагогов.
 3. Психологическая помощь, социальные и юридические консультации по вопросам рискованного и/или зависимого поведения в Интернете.

В мероприятиях участвуют как местные, так и международные специалисты. Loe edasi…

Continue reading

SRK Loksa projekt „Elavate Linnad”

744_2027-_VUFi_logo_jpgProjekti eesmärk:

Eesmärgiks on tõsta koostöös Tallinna ja Loksa Linnavalitsustega Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning teenuseid laiendada ja arendada, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamise teenust laiemale sihtrühmale ja tegeledes lisaks narkosõltuvusele ka arvutisõltuvusega ja sõltuvusega arvutimängudest ning rakendades Eesti jaoks uudset meetodit. Uuteks sihtgruppideks on  noored ja nende vanemad, uuteks teenusteks on eluoskuste ja kogemusõppe treeningud ning uus meetod on bioloogilise tagasiside treening (ingl k neurofeedback). Hakkame teenuseid ametlikult pakkuma mitte ainult sõltlastele ja nende lähedastele, vaid vastavalt linnade vajadustele teeme ka ennetustööd teismeliste, lastevanemate ja noorte seas.

Alaeesmärgid:

 • Suurendada SRK Loksa suutlikkust sõltuvuste ennetamise ja rehabiliteerimise alal töötajate täiendõppe kaudu.
 • Alustada ja toetada sõltuvuste ennetamise ja rehabilitatsiooni valdkonna koostöövõrgustiku tööd.
 • Kaasata teenuste arendamisse ja läbiviimisse rehabilitatsiooni läbinud tervenevaid kliente ja nende sugulasi (kuni 30 inimest).
 • Luua kaasaegne treeningukeskus Loksa keskuse statsionaaris (Loksa rehabilitatsioonikeskuse territooriumil asuvas kõrvalmajas).
 • Pakkuda klientidele, lastevanematele, noortele ja teismelistele seminare ja treeningud, mis ennetavad ja korrigeerivad sõltuvust ja riskikäitumist.
 • Pakkuda Eestis uut, innovaatilist meetodit sõltuvuste ja riskikäitumise korrigeerimiseks – bioloogilist tagasisidet (kuni 200 treeningut, 20 klienti aastas).

Projekti tegevused:

 • Seminarid keskuse klientidele ( kuni 10 seminari)
 • Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste treeningud (kuni 10 treeningut)
 • Kogemusõpe (kuni 10 treeningut)
 • Süvaõppepakett ( kuni 4 nädalavahetuse treeningut)
 • Seminarid ja infotunnid valdkonna spetsialistidele (kuni 10 seminari ja infotundi)
 • Ümarlauad, töökoosolekud kostööpartneritega (kuni 4 kohtumist)
 • Bioloogilise tagasiside meetodil põhinev treening (kuni 200 treeningut)
Projekti abikõlblikkuse periood (18 kuud) 01.11.2012 kuni 31.04.2014
Tegevus/aeg sihtrühm tegevuse sisu dokumendid
Avalikustamine/ november 2012, aprill 2014 pidevalt – vastavalt vajadusele ja planeeritud üritustele, koolitustele. otsesed sihtrühmad, (sõltlased ja nende lahedased, õppeasutused, valdkonna spetsialistid, noorsootöötajad jne. Teavitame meie sihtrühmad projekti üritustest, kolitustest ja muu võimalustest projekti osalemisel. Infolehed, infokirjad, partnerite kodulehed, linnalehed, artikkel ajalehes, teated.
Avaliku sektori teavitamine projektist, eestkoste tegevus, avalike teenuste riigi poolt finantseerimisvõimaluste otsimine/ 31.11.2012, 31.04.2013, 31.04.2014,/ vastavalt konkurrsite ja taotlusvoorude tähtpäevadele Tallinna ja Loksa Linnavalitsused, sotsiaalosakonnad, ministeeriumid, Tervise Arengu Instituut Tevitame läbi e-kirja projektist, meie teenuste arengust, projekti üritustest, koolituste teemadest, sihtgruppide ja valdkonna spetsialistide mittetulundussektorist vajadustest jms. Otsitakse võimalused teenuste (koolituste, treeningute ja BTS-treeningute) finantseerimiseks riigi eelarvest. Infolehed, ametlikud kirjad, projektide kavad
KYSKi büroo teavitamine Pidevalt, vastavalt vajadustele, planeeritule, kuid mitte rohkem, kui 5 päeva ennem ürituse/koolituse korraldamist, vahe- ja lõpparuannete tähtajal VÜF projekti koordinaator Teavitame projekti ürituste, koolituste ja ümarlaudade läbiviimisest ja muu olulist, sh ka vahearuanned. E-kirjad
meeskonna kohustuste väljatöötamine/ 01.11-31.11.2012 projekti meeskond sõlmitakse töölepingud, otsitakse projektijuhiassistenti töölepingud
koostööpartnerite teavitamine/ 01.-31.11.2012, 31.04.2013, 31.11.2013, 31.04.2014 koostööpartnerid teavitakse e-maili kaudu, kodulehe kaudu, isiklikult Infokirjad
Avalikkustamine/ 01.-31.11.2012, 31.04.2013, 31.11.2013, 31.04.2014 projekti sihtrühmad teavitakse kodulehe kaudu uudistes, partnerite kodulehtede kaudu, Tallinna ja Loksa ajalehtedes. Uudiste kiri
treeneritega kohtumine/ 15.-31.11.2012 treenerid toimub kohtumine treeneritega, sõlmitakse lepingud käsunduslepingud
temaatilised seminarid/ alates detsember 2012-kuni märts 2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele. noored, lapsevanemad, kliendid Korraldatakse ja viiakse läbi temaatilised seminarid noortele/või keskuse klientidele/või lapsevanematele – vastavalt vajadustele Pildid, osalejate nimekiri, seminaari programm
BTS koolituse korraldamine/ november 2012 2 organisatsiooni töötajad Saadetakse järelepärimine ST.Peterbuuri, et osaleda koolitusel, ostetakse sõidupiletid, vormistatakse vajadusel viisad Venemaale, broneeritakse hoste jne. Järelepärimine, piletid, broneeringud.
BTS koolitus töötajatele/ detsember 2012 2 organisatsiooni töötajad Osalevad BTS-meetodi koolitusel St.Peterburis Osalemise tunnistused
Eluoskuste meetodite koolitus töötajatele/ detsember 2012 5 organisatsiooni töötajad Korraldatakse ja viiakse läbi koolitus, 3 päeva. Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
BTS-ristvara ja tarkvara kompleksi ostmine/ detsember 2012 BTS-meetodi esindaja Eestis Ostetakse tarkvara ja ristvara kompleks BTS-meetodi jaoks Ostu-müügi tšekk
tehhnika ostmine/ detsember 2012 projekti meeskond Ostetakse sülearvuti, projektor ja ekraan. Ostu-müügi tšekk
Kodulehe uuendamine/ jaanuaar 2012 Potentsiaalsed kliendid, partnerid, avalikkus Toimub kodulehe uue versiooni väljatöötamine ja paiguldamine. Kodulehe link
Kogemusõppe treeningud/ jaanuar 2012-juuni 2013, september 2013-veebruaar 2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele keskuse kliendid ja noored Korraldatakse ja viiakse läbi 1-2 kogemusõppe treeningud, kus osalevad noored ja/või keskuse kliendid, vastavalt vajadustele Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
Kohtumine koostööpartneritega/ 01.2013, 08.2013, 03.2014 koostööpartnerid Korraldatakse kohtumine, kus arutleme kostöövõimalused, projekti tegevused, vajadused, konkreetsed võimalused koostööks, vastastikud kohustused jne. Kohtumise protokoll, vajadusel koostöökokkuleppe
BTS-treeningud/ 02.2013-03.2014, vastavalt klientide vajdustele ja tellimustele. keskuse klient või noor sõltlane Viiakse läbi psühholoogiline testimine ja selgitakse välja, kes vajab BTS-treeningut ja vastab programmile, algul võtame ühe kliendi-testida programmi ja treeningu. Psühholoogi kokkuvõtte ja soovitused
Eluoskuste treening/ 02.2013-05.2013, 09.2013-03.2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele. noored, sõltlased kliendid Korraldatakse ja viiakse läbi 1 eluoskuste treening Loksas, milles osalevad ka välitreenerid supervisioonina Pildid, osalejate nimekiri, treeningu programm
Koostöö spetsialistidega/ veebruaar, aprill, juuni 2013. valdkonna spetsialistid Korraldatakse info-päev/ad valdkonna spetsialistidele või noorsootöötajatele sõltuvuste teemadel vastavalt vajadusele (saadame kutse ja küsitluse) Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
Ümarlaud/ 03.2013, 06.2013 valdkonna spetsialistid, kostööpartnerid Korraldatakse ümarlaud, kus osalevad 5 MTÜ esindajad (“Tee päästmisele”, „Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus”, „Sind ei jäeta üksi”, „Arengusammud“, „Convictus Eesti“, „Terve Eesti“…) Protokoll
Süvaõppepakett/ 04,05.06, 12.2013 sõltlaste pered, noored, teismeelised Skorraldatakse süvaõppetreening 1-2päeva, Loksa treeningukeskuses. Pildid, osalejate nimekiri, infopäeva kava
Projekti kokkuvõtte, lõpuaruanne/ 04.2014, 05.2014 projekti meeskond, KÜSK büroo Projekti tulemuste hindamine, lõppkokkuvõtte tegemine, aruannete koostamine ettekanne, lõpparuanne didgitaalselt ja paberkandjal
Projekti tulemuste avalikkustamine 04.2014-05.2014 partnerid, kliendid, avalik sektor, laiem ühiskond Teavitame meie sihtrühmad, partnereid, avaliku sektori esindajaid, laiem avalikkust projekti tulemustest ja tulevikuplaanidestl. E-kiri, kodulehe uudised, artikkel ajalehes, infolist.

Projekti “Elavate linnad” raames osutavad TEENUSED.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetuse suurus: 36 493,68 euro.


Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele

Eesmärk. Postrehabilitatsiooni teenuse ja tugiteenuste efektiivsuse suurendamine ning SRK Loksa tegevusvaldkonna laiendamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa Linnavalitsusega. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse osapooltega ümarlaudu ja konverents ning viiakse läbi grupitööd, milles osalevad partnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad. Töögrupi tegevuse tulemusena luuakse äriplaan postrehabilitatsiooni ja tugiteenuste arendamiseks ning töötakse välja koostööplaan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning Loksa Linnavalitsusega aastateks 2012–2015.

Alleesmärgid. Tallinna ja Loksa Linnavalitsuse, sihtgrupi esindajate, antud valdkonna ekspertide, praktikute ja spetsialistide pidev koostöö:

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa Linnavalitsusega koostööplaani koostamine aastateks 2012–2015.

2. SRK Loksa teenuste laiendamisele ja arendamisele suunatud äriplaani ja tegevuskava koostamine.

3. Sõltlastele ja nende lähedastele suunatud postrehabilitatsiooni teenuste ja tugiteenuste programmi väljatöötamine.

4. Järjepideva koostöö arendamine teiste rehabilitatsioonikeskustega (Sillamäe rehabilitatsioonikeskus ning rehabilitatsioonikeskused „Tee päästmisele“ ja „Sind ei jäeta üksi”).

5. Klientidele ja nende lähedastele mõeldud loengute/seminaride programmide koostamine (kasutatakse audio-ja videomaterjale) koos vastava kirjanduse ja parimate praktikate läbitöötamisega.

Projekti abikõlblikkuse periood 01.03.12 kuni 30.06.12
Aeg (kuu) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja
Märts Partnerite/ekspertide teavitamine, meeskonna kohustuste väljatöötamine, lepingute sõlmimine. Selleks et kaasata projekti antud valdkonna spetsialiste ja riigisektori esindajaid, teavitame rehabilitatsioonikeskusi, linnavalitsus, ametit endisi keskuse kliente, sotsiaalministeeriumit, justiitsministeeriumit ning antud valdkonna eksperti – Tervise Arengu Instituudi (TAI) narkomaania ennetusosakonna juhatajat projekti algusest, käigust ja lõpust. Projektijuht Linnavalitsus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Keskuse juhataja
Aprill 1.Ümarlaua korraldamine 2.Töögrupi moodustamine äriplaani koostamiseks 3.Äriplaani koostamise koolitus Selleks, et selgitada välja klientide vajadused ja olemasolevad rehabilitatsioonimetoodikad, võrrelda neid Tallinna ja Loksa linnade vajadustega ja saada selle kohta spetsialistide arvamust, organiseerime ümarlaua, millest võtavad osa nimetatud gruppide esindajad. Ümarlauas luuakse kümneliikmeline töögrupp, milline osaleb äriplaani väljatöötamisel. Selleks, et anda Loksa SRK meeskonnale praktiliste harjutuste abil teavet äriplaani struktuurist ja õppida neid koostama äriplaani, tutvustada koolitusel osalejaile võimalike grantide allikaid, toetada organisatsiooni arengut ja arendamist, tõsta keskuse arendamise kaudu organisatsiooni institutsionaalset võimekust ja suutlikkust, viiakse läbi 1-päevane koolitus. Projektijuht Keskuse juhataja
Mai 1.Töögrupi kohtumine. 2.Koostegevuse ajakava väljatöötamine. 3.Seminaride programmi koostamine. 4.Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste programmi väljatöötamine. Äriplaani koostamiseks kohtub töögrupp 2 korda 4 kuu jooksul. Esimesel kohtumisel töötakse välja koostegevuse ajakava. Koostatakse sõltlastele, nende lähedastele ning teistele huvitatud isikutele ja organisatsioonidele (vanemad, pedagoogid, noored, tudengid jt) sõltuvuse küsimusi puudutav seminaride programm. Koostatakse seminari programm ja teemakohase esitluse materjal koos kirjandusviidetega parimatest praktikatest ning samuti audio- ja videomaterjale. Projektijuht Töögrupp Keskuse juhataja
Juuni 1.Töögrupi kohtumine, kokkuvõtete tegemine. 2.Äriplaani kinnitamine. 3.Aruande koostamine Tulemuste analüüs ja hindamine, uue tegevuskava koostamine. Projektijuht Keskuse juhataja

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge projektijuhi Julia Kašina poole:

tel. +372 569 34 165; e-mail: info@loksakeskus.org

Projekt Elavate maa

Projekt “Elavate maa” sai alguse 2003. aastal.

Projekti põhitegevused on sõltlaste ja nende lähedaste sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine Tallinnas ning täisealistele meessoost sõltlastele mõeldud rehabilitatsiooni korraldamine vabatahtliku soovi alusel avatud töökorraldusega keskuses Loksa linnas.

Selle projekti raames osutame järgmist teenust:

 • sõltlaste (alkoholisõltlaste, uimastisõltlaste ja arvutisõltlaste), nende lähеdaste ja HIV-positiivsete inimeste sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine.111222

Projekti toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Lisainfot meie keskuse tegevuse ja teenuste kohta võib lugeda SIIT.

Projekt Puhas Valgejõgi

JÕGI tähendab liikumist, see on lahkuse sümbol ja maa viljakuse allikas. Lisaks on jõel ka puhastav funktsioon. Hooletusse jäetud kaunis Valgejõgi hakkab kaotama oma sära. Kaldad võsastuvad, puud langevad vette, moodustades voolutõkkeid. Linna heakorra hoidmise eesmärgil tuleb jõge puhastada.

Vajalik on harvendada vanu puid ja raiuda maha noored võrsed. Tiheda võsamüüri tõttu on mõnes kohas võimatu jõele läheneda, on kadumas vaated jõele. Jõkke langenud puud tõkestavad veevoolu ja koguvad enda taha kõik, mis jões ujub. Kõike seda võib koristada ja korda teha.

Projekti eesmärk on aidata kaasa Loksa linna konkurentsivõime tõstmisele. Seda soovime saavutada, kaasates kogukonda linna heakorraprojekti, mille eesmärgiks on jõe puhastamine vanadest langenud puudest.

Projekti otsesed eesmärgid:

1. Osta vajalikud töövahendid puude raieks ja jõe puhastamiseks.

2. Kaasata kohalikke elanikke (keskuste kliente, vabatahtlikke noori ja täiskasvanuid) jõe puhastamise aktsiooni.

3. Puhastada veebruaris ja märtsis jõe kaldad.

4. Pakkuda iga tööpäeva lõpus vabatahtlikele ühist einet.

5. Luua tingimused vabaks ligipääsuks töövahenditele, et kasutada neid teistes vabatahtlikes ettevõtmistes jõe puhastamisel.

Täname Loksa Linnavalitsuse kaasfinantseeringu ja koostöövõimaluse eest. Kingime meie linnale puhta jõe!

Lugupidamisega
Julia Kašina
Projektijuht
e-mail: info@loksakeskus.org
tel.: +372 569 34 165

Projekti finanseeritakse Kohaliku omaalgatuse programmi raames.

Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele

01.03.-30.06.2012.a. Sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse Loksa algatusel ja Eesti-Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostööprogrammi toetusel viib ellu projekt “Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele”.

Eesmärk. Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste efektiivsuse suurendamine ning SRK Loksa tegevusvaldkonna laiendamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsustega.

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse osapooltega ümarlaudu, konverents ja viiakse läbi grupitööd, milles osalevad partnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad. Töögrupi tegevuse tulemusena luuakse äriplaan postrehabilitatsiooni ja tugiteenuste arendamiseks, töötakse välja koostööplaan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning Loksa linnavalitsusega aastateks 2012-2015.

Alleesmärgid. Tallinna ja Loksa linnavalitsuste, sihtgrupi esindajate, antud valdkonna ekspertide, praktikute ja spetsialistide pidev koostöö:
1. koostööplaani koostamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsustega aastateks 2012-2015;
2. SRK Loksa teenuste laiendamisele ja arendamisele suunatud äriplaani ja tegevuskava koostamine;
3. Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste programmi väljatöötamine sõltlastele ja nende lähedastele;
4. järjepideva koostöö arendamine teiste rehabilitatsioonikeskustega (Sillamäe rehabilitatsioonikeskus ning rehabilitatsioonikeskused „Tee päästmisele“ ja „Sind ei jäeta üksi“);
5. loengute/seminaride programmide koostamine (audio-ja videomaterjalide kasutamine) klientidele ja nende lähedastele koos vastava kirjanduse ja parimate praktikate läbitöötamisega.

15.07.2012

Lugupeetud kollegid, koostööpartnerid ja sõbrad!

Meil on hea meel teavitada Teid, et meie projekt „Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele“, mida rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital on edukalt lõpule viidud.

Projekti eesmärk oli suurendada postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste efektiivsust ning laiendada SRK Loksa tegevusvaldkonda koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsusega.

Eesmärgi saavutamiseks oli korraldatud ümarlaud, olid läbi viidud töögrupid, milles osalesid ametivõimu esindajad, kostööpartnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad, oli korraldatud äriplaani koolitus organisatsiooni meeskonnale.

Projekti käigus olid kaardistatud klientide ja meeskonna vajadused, organisatsiooni põhiväärtused, võimalike teenuste loetelu, mida soovime arendada, lõpuni viidud organisatsiooni SWOT- analüüs.

Oli koostatud sõltuvuse küsimusi puudutav seminaride programm sõltlastele, nende lähedastele ning teistele huvitatud isikutele ja organisatsioonidele (lastevanemad, pedagoogid, noorsootöötajad, noored jt).

Oli korraldatud avatud uste päev. Avatud uste päeval tutvustasime meie keskust koostööpartneritele ja ametnikele, rääkisime meie teenustest ja teenuste arengust, arutasime läbi koostöö võimalusi, otsisime lisavõimalusi ennetustööks, sõltlaste ja nende lahedastele suunatud tugiteenuste arendamiseks.

TÄNAME kõiki, kes olid panustanud äriplaani väljatöötamisse: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Loksa Linnavalitsus, Tervise Arengu Instituut, MTÜ Convictus Eesti, Tallinna Laste Tugikeskus, Tallinna Laste turvakeskus, MTÜ Argentum, MTÜ Aidsi tugikeskus, MTÜ Eluliin, Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus, SA Terve Eesti, MTÜ Arengu Sammud.

Arengusuunad selles valdkonnas:

 • Laiendada võimalusi eeltööks rehabilitatsiooni vastuvõtmiseks, koostades täpsed valikukriteeriumid konkreetse rahabilitatsioonikeksuste jaoks (nende vahel, kes tegelevad sõltlastega).
 • Arendada olemasolevaid teenuseid (tugigrupid, psühooloogilised ja psühooteraapilised teenused sõltlastele ja nende lähedastele, loengud ja seminarid).
 • Tagada teenuste kvaliteet ja integreeritus olemasolevatesse teenustesse.
 • Töötada välja konkreetsete teenuste loetelu, vastavalt vajadustele ja konkreetsed kriteeriumid, kellele seda teenust pakutakse.
 • Tagada pidev võrgustikutöö spetsialistidega ja teiste teenusepakkujatega.

TÄNAME Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti toetuse eest!

Kasulikud lingid & info

Projekti Targalt Internetis veebileht. Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning ebaseadusliku sisuga materjalide leviku piiramine internetis.

Narko.ee on narkootikumide tarvitamise vastane veebileht. Lehekülje eesmärk on anda objektiivset teavet uimastite ja nende kasutamise võimalike tagajärgede kohta. Kogu info põhineb faktidel.

Meessoost narkosõltlaste rehabilitatsioonitalu „Tee päästmisele” Lääne-Virumaal

MTÜ Aidsi Tugikeskus – Tervisekeskus Elulootus OÜ

Aidsi Ennetuskeskus