Author Archives: Julia

Projekti Elavate linnad lõpetamine. Tulemused

Kallid sõbrad! Lugupeetud kolleegid!

On lõppenud projekt «Elavate Linnad», projekti realiseerimine sai võimalikuks  tänu Teie osalusele, samuti tänu Šveitsi  Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.

Me väljendame oma sügavat lugupidamist ja suurt tänu projekti meeskonnale, kõikidele meie partneritele ja sõpradele, organisatsioonidele, kes aitasid meid ideid ellu viia ning toetasid projekti tegevust!

Projekt algas 2012 aasta lõpus ja lõppes 30. aprill 2014 aastal.

Projekti eesmärgiks oli – koostöös Tallinna ja Loksa linnavalitsustega tõsta Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust klientidele, laiendada ja arendada keskuse teenuseid, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamisteenuse laiemale sihtrühmale, käsitledes lisaks narkosõltuvusele ka arvuti- ja arvutimängude sõltuvust ja rakendades uudset käitumishäirete korrigeerivat metodoloogiat – bioakustilist korrektsiooni.

Projekti raames on toimunud:

  • täiendkoolitused keskuse töötajatele, vabatahtlikele, välisspetsialistidele,
  • kohtumised ja ümarlaua vestlused valdkonna spetsialistidega ja avalike võimu esindajatega,
  • temaatilised seminarid täiskasvanutele ja teismeelistele,
  • eluoskuste treeningud lastele, teismelistele ja noortele,
  • Bioakustilise korrektsiooni seansid.

Seminarides ja treeningutes on osalenud teismeelised, noored, lapsevanemad ja õpetajad. Seminaride teemad käsitlesid erinevaid sõltuvusi (narko,- alko,- arvutisõltuvust) ja nende ennetamist.

Eluoskuste treeningute osalejad — lapsed, teismelised ja noored, õppisid probleemidega paremini toime tulla, õppisid nii endast kui ka teistest aru saada, omandasid oma eakaaslastega tervisliku suhtlemise oskusi, oskusi paremini lahendada konflikte, said positiivse koostöö ja grupisuhtlemise kogemuse, õppisid väljendada oma mõtteid ja üksteist kuulata ning leida ühiseid väärtushinnanguid jne.

Treeningud on korraldatud ja läbiviidud koostöös Kesklinna Valitusega, Justiitsministeeriumiga ja Viru Vanglaga, Argentum, Arengusammud MTÜ-dega, GAME Club, Juhkenthali Gümnaasiumiga ning Eesti Peintballi Clubiga.

Selle projekti raames korraldatud seminarides ja treeningutes on osalenud 392 inimest.

Keskus laiendab oma tegevust, pakkudes nüüd ka ennetuslikke üritusi – temaatilisi seminare täiskasvanutele ja teismeelistele, eluoskuste programmide treeninguid ja mänge käitumuslikke häirete ja sõltuvuste korrektsiooni bioakustilise meetodi järgi. Samuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel jätkuvalt osutame psühholoogilist, sotsiaalset ja rehabilitatsiooni abi/nõustamist sõltlastele ja nende lähedastele.

Projekti Elavate linnad lõpetamine. Tulemused

Kallid sõbrad! Lugupeetud kolleegid!

On lõppenud projekt «Elavate Linnad», projekti realiseerimine sai võimalikuks  tänu Teie osalusele, samuti tänu Šveitsi  Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.

Me väljendame oma sügavat lugupidamist ja suurt tänu projekti meeskonnale, kõikidele meie partneritele ja sõpradele, organisatsioonidele, kes aitasid meid ideid ellu viia ning toetasid projekti tegevust!

Projekt algas 2012 aasta lõpus ja lõppes 30. aprill 2014 aastal.

Projekti eesmärgiks oli – koostöös Tallinna ja Loksa linnavalitsustega tõsta Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust klientidele, laiendada ja arendada keskuse teenuseid, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamisteenuse laiemale sihtrühmale, käsitledes lisaks narkosõltuvusele ka arvuti- ja arvutimängude sõltuvust ja rakendades uudset käitumishäirete korrigeerivat metodoloogiat – bioakustilist korrektsiooni.

Projekti raames on toimunud:

·         täiendkoolitused keskuse töötajatele, vabatahtlikele, välisspetsialistidele,

·         kohtumised ja ümarlaua vestlused valdkonna spetsialistidega ja avalike võimu esindajatega,

·         temaatilised seminarid täiskasvanutele ja teismeelistele,

·         eluoskuste treeningud lastele, teismelistele ja noortele,

·         Bioakustilise korrektsiooni seansid.

Seminarides ja treeningutes on osalenud teismeelised, noored, lapsevanemad ja õpetajad. Seminaride teemad käsitlesid erinevaid sõltuvusi (narko,- alko,- arvutisõltuvust) ja nende ennetamist.

Eluoskuste treeningute osalejad lapsed, teismelised ja noored, õppisid probleemidega paremini toime tulla, õppisid nii endast kui ka teistest aru saada, omandasid oma eakaaslastega tervisliku suhtlemise oskusi, oskusi paremini lahendada konflikte, said positiivse koostöö ja grupisuhtlemise kogemuse, õppisid väljendada oma mõtteid ja üksteist kuulata ning leida ühiseid väärtushinnanguid jne.

Treeningud on korraldatud ja läbiviidud koostöös Kesklinna Valitusega, Justiitsministeeriumiga ja Viru Vanglaga, Argentum, Arengusammud MTÜ-dega, GAME Club, Juhkenthali Gümnaasiumiga ning Eesti Peintballi Clubiga.

Selle projekti raames korraldatud seminarides ja treeningutes on osalenud 392 inimest.

Keskus laiendab oma tegevust, pakkudes nüüd ka ennetuslikke üritusi – temaatilisi seminare täiskasvanutele ja teismeelistele, eluoskuste programmide treeninguid ja mänge käitumuslikke häirete ja sõltuvuste korrektsiooni bioakustilise meetodi järgi. Samuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel jätkuvalt osutame psühholoogilist, sotsiaalset ja rehabilitatsiooni abi/nõustamist sõltlastele ja nende lähedastele.

Seminar õpetajatele Sitsi lasteaias

21 aprillil kell 13:00 toimub  Sitsi lasteaias aadressil Vihuri tn 3 seminar lasteaiaõpetajatele teemal “Infotehnoloogia mõjud eelkooliealistele lastele”.

Lisainfo seminari kohta on SIIN

Registreerumine telefoni teel: 60 19 638, 60 19 639.

Seminarid toimuvad projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Capture

Seminar õpetajatele lasteaias Kajakas

14 aprillil  kell 13:00 toimub  lasteaias Kajakas aadressil Madala tn 13 toimub seminar lasteaiaõpetajatele teemal “Infotehnoloogia mõjud eelkooliealistele lastele”.

Lisainfo seminari kohta on SIIN

Registreerimine telefoni teel: 66 15 553, 59 12 8447.

Seminarid toimuvad projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Capture

Seminarid lasteaiaõpetajatele ja lastevanematele kaasaegsete tehnoloogiate mõjudest eelkooliealistele lastele

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa korraldab lasteaiaõpetajatele ja lastevanematele seminare  kaasaegsete tehnoloogiate (nutitelefoni, televisiooni ja arvuti) mõjudest eelkooliealistele lastele.

Seminaridel ei räägita mitte ainult arvuti ülemäärasest kasutamisest tulenevatest ohtudest, vaid ka võimalustest vältida ohtu, õpetada last kasutama arvutit turvaliselt ja kaitsta last interneti negatiivsete mõjude eest.

Seminarid viib läbi lastepsühholoog, SRK Loksa lektor ja treener Margarita Kerson.

Seminarid toimuvad projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

744_2027-_VUFi_logo_jpg

Psühhosotsiaalsed treeningud krimiinaalhooldustele noortele

12.01.2014

Alates novemberist 2013 kuni jaanuarini 2014 viidi projekti “Elavate linnad” raames ja koostöös Viru Vangla Noorte Kriminaalhooldusega ellu psühhosotsiaalne sotsiaalsete oskuste programm. Elluviijaks oli psühholoog Ivan Sokolov. Programmis osalesid Viru vangla noorte kriminaalhoolduses arvel olevad noored vanuses 16-20 aastat.

Programmi eesmärk on teha koostööd kriminaalhooldusega, et taasühiskonnastada kohtulikult karistatud noori, eesmärgiga vähendada uue kuriteo ohtu ja suurendada ühiskonna turvalisust.

Programm sisaldas psühholoogilise ja sotsiaalse toe elementidega psühhosotsiaalseid treeninguid kriminaalkorras karistatud noortele. Kokku viisime ellu 13 treeningut, osales üle 10 kriminaalkorras karistatud noore.

Programm koosnes mitmest komponendist ja sisaldas teavitamist, tingimuste loomist isiklike ja käitumuslike ressursside arendamiseks, positiivse minapildi kujundamist, isiksuse kujunemise eelduseks oleva vaimse keskkonna loomist ja erinevatest abiressurssidest ja allikatest teavitamist.

Treeningud sisaldasid tegevusi, mis käsitlesid motivatsiooni, suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuste ning otsuste tegemise arendamist ning aitasid vähendada väärarusaamade kujunemist riskikäitumiste teemal.

Programm jätkub veebruarist aprillini.

Programm toimub projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.