Psühhosotsiaalsed treeningud noortele

01.10.2013

Projekti “Elavate linnad” raames toimub oktoobrikuus sotsiaalse programmi ettevalmistamine noortele, keda on õigusrikkumiste eest tingimisi karistatud ja kes peavad osa võtma Viru vangla kriminaalhoolduse sotsiaalsest programmist. SRK Loksa korraldab 20 psühhosotsiaalset treeningut noortele eluoskuste programmi „Laegas” raames.

Treeningud toimuvad 2013. aasta novembris ja detsembris ning 2014. aasta aprillis ja mais Šveitsi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikeühenduste Sihtkapitali ja Justiitsministeeriumi toel.