Projekt „Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele

Lugupeetud kolleegid, koostööpartnerid ja sõbrad!

744_2027-_VUFi_logo_jpgMeil on hea meel Teile teatada, et meie projekt “Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele“, mida rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, on edukalt lõpule viidud. Loe edasi…

Projekti eesmärk oli suurendada postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste efektiivsust ning laiendada SRK Loksa tegevusvaldkonda koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa Linnavalitsusega.

 

Eesmärgi saavutamiseks korraldati ümarlaud, viidi läbi töögrupid, milles osalesid ametivõimude esindajad, kostööpartnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad, ning korraldati äriplaani koolitus organisatsiooni personalile.

 

Projekti käigus kaardistati klientide ja meeskonna vajadused, organisatsiooni põhiväärtused ja võimalike teenuste loetelu, mida soovime arendada, ning viidi lõpuni organisatsiooni SWOT-analüüs.

 

Koostati sõltuvuse küsimusi käsitlev seminaride programm sõltlastele, nende lähedastele ning teistele huvitatud isikutele ja organisatsioonidele (lastevanemad, pedagoogid, noorsootöötajad, noored jt).

 

Korraldati avatud uste päev. Avatud uste päeval tutvustasime oma keskust koostööpartneritele ja ametnikele, rääkisime oma teenustest ja teenuste arengust, arutasime läbi koostöövõimalusi, otsisime lisavõimalusi ennetustööks ja sõltlastele ja nende lähedastele suunatud tugiteenuste arendamiseks.

 

TÄNAME kõiki, kes panustasid äriplaani väljatöötamisse: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Loksa Linnavalitsus, Tervise Arengu Instituut, MTÜ Convictus Eesti, Tallinna Laste Tugikeskus, Tallinna Laste turvakeskus, MTÜ Argentum, MTÜ Aidsi tugikeskus, MTÜ Eluliin, Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus, SA Terve Eesti, MTÜ Arengu Sammud.

Arengusuunad selles valdkonnas:

 

  • Laiendada võimalusi eeltööks rehabilitatsiooni pakkumiseks, koostades täpsed valikukriteeriumid konkreetsete rehabilitatsioonikeskuste jaoks (nende jaoks, kes tegelevad sõltlastega).
  • Arendada olemasolevaid teenuseid (tugigrupid, psühholoogilised ja psühhoteraapilised teenused sõltlastele ja nende lähedastele, loengud ja seminarid).
  • Tagada teenuste kvaliteet ja integreeritus olemasolevatesse teenustesse.
  • Töötada välja konkreetsete teenuste loetelu, mida pakutakse vastavalt vajadusele, ja konkreetsed kriteeriumid seoses sellega, kellele seda teenust pakkuda.
  • Tagada pidev võrgustikutöö, millesse on kaasatud spetsialistid ja teised teenusepakkujad.

TÄNAME Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti toetuse eest!