Bioloogilise tagasiside meetodil põhineva teraapia alane täiendkoolitus

05.10.2013

Keskuse psühholoog Ljudmilla Gordejeva osales 22.–29.10.2013 BTS-teraapia meetodite alasel täiendkoolitusel Venemaal (Sankt-Peterburgis ja Moskvas).

BTS ehk bioloogilise tagasiside meetod on kesknärvisüsteemi funktsionaalhäirete bioloogilise ja akustilise korrigeerimise meetod. Meetodi kohta võib rohkem lugeda SIIT ja selle arendajate – Venemaa Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse Meditsiini Instituudi (Sankt-Petersburg) – veebilehelt (vene keeles).

SRK Loksa töötaja osales koolitusel projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) tegevuse raames, projekti toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.