Projekti Elavate linnad lõpetamine. Tulemused

Kallid sõbrad! Lugupeetud kolleegid!

On lõppenud projekt «Elavate Linnad», projekti realiseerimine sai võimalikuks  tänu Teie osalusele, samuti tänu Šveitsi  Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.

Me väljendame oma sügavat lugupidamist ja suurt tänu projekti meeskonnale, kõikidele meie partneritele ja sõpradele, organisatsioonidele, kes aitasid meid ideid ellu viia ning toetasid projekti tegevust!

Projekt algas 2012 aasta lõpus ja lõppes 30. aprill 2014 aastal.

Projekti eesmärgiks oli – koostöös Tallinna ja Loksa linnavalitsustega tõsta Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust klientidele, laiendada ja arendada keskuse teenuseid, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamisteenuse laiemale sihtrühmale, käsitledes lisaks narkosõltuvusele ka arvuti- ja arvutimängude sõltuvust ja rakendades uudset käitumishäirete korrigeerivat metodoloogiat – bioakustilist korrektsiooni.

Projekti raames on toimunud:

  • täiendkoolitused keskuse töötajatele, vabatahtlikele, välisspetsialistidele,
  • kohtumised ja ümarlaua vestlused valdkonna spetsialistidega ja avalike võimu esindajatega,
  • temaatilised seminarid täiskasvanutele ja teismeelistele,
  • eluoskuste treeningud lastele, teismelistele ja noortele,
  • Bioakustilise korrektsiooni seansid.

Seminarides ja treeningutes on osalenud teismeelised, noored, lapsevanemad ja õpetajad. Seminaride teemad käsitlesid erinevaid sõltuvusi (narko,- alko,- arvutisõltuvust) ja nende ennetamist.

Eluoskuste treeningute osalejad — lapsed, teismelised ja noored, õppisid probleemidega paremini toime tulla, õppisid nii endast kui ka teistest aru saada, omandasid oma eakaaslastega tervisliku suhtlemise oskusi, oskusi paremini lahendada konflikte, said positiivse koostöö ja grupisuhtlemise kogemuse, õppisid väljendada oma mõtteid ja üksteist kuulata ning leida ühiseid väärtushinnanguid jne.

Treeningud on korraldatud ja läbiviidud koostöös Kesklinna Valitusega, Justiitsministeeriumiga ja Viru Vanglaga, Argentum, Arengusammud MTÜ-dega, GAME Club, Juhkenthali Gümnaasiumiga ning Eesti Peintballi Clubiga.

Selle projekti raames korraldatud seminarides ja treeningutes on osalenud 392 inimest.

Keskus laiendab oma tegevust, pakkudes nüüd ka ennetuslikke üritusi – temaatilisi seminare täiskasvanutele ja teismeelistele, eluoskuste programmide treeninguid ja mänge käitumuslikke häirete ja sõltuvuste korrektsiooni bioakustilise meetodi järgi. Samuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel jätkuvalt osutame psühholoogilist, sotsiaalset ja rehabilitatsiooni abi/nõustamist sõltlastele ja nende lähedastele.