Seminarid lasteaiaõpetajatele ja lastevanematele kaasaegsete tehnoloogiate mõjudest eelkooliealistele lastele

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa korraldab lasteaiaõpetajatele ja lastevanematele seminare  kaasaegsete tehnoloogiate (nutitelefoni, televisiooni ja arvuti) mõjudest eelkooliealistele lastele.

Seminaridel ei räägita mitte ainult arvuti ülemäärasest kasutamisest tulenevatest ohtudest, vaid ka võimalustest vältida ohtu, õpetada last kasutama arvutit turvaliselt ja kaitsta last interneti negatiivsete mõjude eest.

Seminarid viib läbi lastepsühholoog, SRK Loksa lektor ja treener Margarita Kerson.

Seminarid toimuvad projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

744_2027-_VUFi_logo_jpg