MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

Loksa MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus on asutatud 2001. aastal.

Loksa SRK missioon on aidata lastel, noortel ja üldse kõigil ühiskonnaliikmetel vabaneda sõltuvusest ja riskikäitumisest, andes abivajajatele vaimset, psühholoogilist ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alast abi.

Organisatsiooni struktuur. Keskuse tegevust juhib kaheliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees ja juhatuse liige.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib keskus ellu järgmisi tegevusi:

  • organiseerib lastele ja noortele vaba aja veetmiseks tervisele kasulikke ja riskivabasid tegevusi;
  • korraldab noortele sõltuvusainete kasutamise ja sõltuvuskäitumise vähendamisele suunatud õpetuslikke ja praktilisi üritusi, kasutades sotsiaalse rehabilitatsiooni meetodeid;
  • pakub võimalust tutvuda lähemalt õigeusu vaimse pärandi ja kultuuriga;
  • teeb koostööd rahvusvaheliste kiriklike, religioossete ja heategevuslike organisatsioonidega;
  • arendab kohalikku ja rahvusvahelist koostööd teiste sotsiaalse suunitlusega organisatsioonide ning õppeasutustega;
  • korraldab koolitusi ja õppeseminare;
  • koostab ja annab välja trükiseid;
  • osutab sotsiaalset ja psühholoogilist abi.

Oma tegevusega aitab keskus lahendada järgmisi ühiskondlikke probleeme: vähendab sõltlaste arvu, aitab noortel üle saada sõltuvushäiretest, ennetab sõltuvust ja riskikäitumist noorte ja teismeliste hulgas, vähendab narkootikumide kasutamisega seotud surmajuhtumite arvu noorte seas, aitab sõltlastel uuesti tööle minna, parandab peresuhteid, vähendab narkomaaniaga seotud kuritegevust, suurendab endiste sõltlaste sotsiaalset aktiivsust, vähendab riigi kulusid, mis on seotud kuritegevuse ja sõltlaste raviga jne.